Steken

nederlands

Ik leg hier kort uit hoe de steken gemaakt moeten worden. Ik zal dit doen aan de hand van mijn projecten die ik vanaf nu ga plaatsen. Daarom start ik nu met alle basisteken die nodig zijn om te starten met het Tunische rondhaken. Het is verstandig om alle steken die worden aangegeven in een patroon eerst te oefenen met een proeflapje, hierdoor kun je ook gelijk de juiste haaknaald voor de steek bepalen.

 

 

Na het insteken van de naald doe je de draad op de naald en haal je een lus op.

Stitches

English

I will explain the stitches shortly on this page. I will work on this page every time I upload a pattern from now on. That is why I start with the stitches that are needed to start with Tunisian in the round. I advise you to practise the stitches on a swatch, this is also necessary to find the right hook.

 

 

After you inserted your hook, yarnover and pullup a loop.tss - Tunisian Simple Stitch

TSS is de basisteek van het Tunische haken. Hij wordt in de tutorial voor de Basis van het tunisch haken uit gebreid uit gelegd. Hier nog even een korte uitleg met foto's.

 

Foto 1 - Steek je naald van rechts naar links onder het verticale stokje
Foto 2 - Proeflapje

TSS is the basic of Tunisian crochet. It is explained very well in the tutorial Basics. Here is a short review of the stitch with Photos.

Photo 1 - Insert hook from right to left under the next vertical bar

 

Photo 2 - Swatch
TKS - Tunisian Knit Stitch

TKS is de tunische breisteek of patentsteek. Met deze steek lijkt het net of ja aan het breien bent. De steek valt is dichter van structuur en je ziet niets meer van de teruggaande toer.  Hij wordt veel gebruikt in het rondhaken.

Foto 1 - Steek je naald van rechts naar links en van voor naar achter door de steek heen                (voorste en achterste verticale stokje).

 

Foto 2 - Proeflapje

TKS creates a project that looks like it is knitted. The stitch is closer and will hide the Return Pass completely. It is used very often in Tunisian in the Round.

Photo 1 - Insert your hook from right to left and from front to back through the next                            stitch (front and back vertical bar).

 

Photo 2 - Swatch
TES - tunisian Extended Stitch

De TES is de verlengde steek. De steek is iets hoger als een gewone steek. De steek heeft een extra losse op een TKS. Ik gebruik deze steek bij het rondhaken voor de basistoer.

Foto 1 -  Maak een TKS. Draadomslag en haal door 1 lus

 

Foto 2 - Proeflapje

The TES is an extended stitch. The stitch is higher than a normal Stitch. The stitch has a slipstitch on a TKS. I use this stitch in the foundation row for Tunisian in the Round.

Photo 1 - Make a TKS. Yarnover and Pull through 1 loop

 

Photo 2 - Swatch
TFS - Tunisian Full Stitch

TFS is de 'volle' steek genoemd. Deze steek werkt een klein beetje anders als de andere steken. Als je een project ermee gaat maken moet je even een tutorial (volgt nog) opzoeken. Ik gebruik de steek voor het meerderen van steken, zoals bij het begin van het tunische rondhaken.

Foto 1 - Steek je naald tussen 2 verticale stokjes recht naar achteren

 

Foto 2 - Proeflapje

TFS Works a little different from the other stitches. If you want to make a project with it, you need to look at a tutorial (will follow later). I use it to make an increase, like you do at the start of Tunisian in the Round.

Photo 1 - Insert hook between 2 stitches from front to back

 

Photo 2 - Swatch
TRs - Tunisian reverse stitch

De TRS werkt hetzelfde als de TSS, maar dan aan de achterzijde van je werk . Een steek bestaat uit 2 verticale stokjes 1 aan de voorzijde en 1 aan de achterzijde. Samen met de TKS is dit de perfecte combinatie om te gebruiken om een mozaïek patroon te maken met  het Tunische rondhaken.

Foto 1 -  Kantel je werk zodat je aan de achterzijde kunt werken. Steek je naald van                            rechts naar links onder het volgend verticale stokje door.

Foto 2 - Proeflapje (de steek komt tot uiting in de vorige toer)

The TRS works as the TSS only on the backside of your work. A stitch has 2 vertical bars, 1 at the front and 1 at the back of your work. Together with the TKS it is the perfect combination to create a lovely mosaic pattern with Tunisian in the Round.

Photo 1 - Turn you work a little so you can work on the backside of your work. Insert                         hook from right to left  under the next vertical bar.

 

Photo 2 - Swatch (the stitch is shown in the previous row)
TSLS - Tunisian Slanted stitch

Dit is een gedraaide TSS, je steekt op een andere manier je naald onder het verticale stokje. Dit is samen met de TTKS de tweede helft van een hoek bij het tunisch haken in het rond.

Foto 1 -  Steek je naald van LINKS naar RECHTS onder het verticale stokje door en draai je naald omhoog

 

Foto 2 -  Proeflapje

This stitch is like a twisted TSS . You need to insert your hook differently under the next vertical bar. Together with the TTKS is this the second part of  a corner in tunisian in the Round

Photo 1 - Insert your hook from LEFT to RIGHT under the next vertical bar and turn your hook upward

 

Photo 2 - Swatch
TTKS -twisted Tunisian knit stitch

Dit is een gedraaide TKS, je steekt op een andere manier je naald onder het verticale stokje. Dit is samen met de TTSS de tweede helft van een hoek bij het tunisch haken in het rond.

Foto 1 -  Steek je naald van LINKS naar RECHTS en van voor naar achter door de steek                    heen (zie TKS)

 

Foto 2 - Proeflapje

This stitch is almost the same as the TKS only twisted. You need to insert your hook differently under the next vertical bar. Together with the TTSS is this the second part of  a corner in tunisian in the Round

Photo 1 - Insert your hook from LEFT to RIGHTunder the next vertical bar and from                           front to back through the next stitch (see TKS)

 

Photo 2 - Swatch